Minnested 22 juli

Navnene i den opphengte metallsirkelen lar lyset falle gjennom metallet og kan leses når man går rundt ringen. Ingen navn kommer først eller sist.

Minnestedet på Utøya består i en stor, samlende sirkel på en høyde på nordsiden av Utøya. Terrenget er senket lett langs sirkelen slik at det er skapt en sittekant vendt innover. På motsatt side er terrenget hevet slik at man får en kant der man kan sitte og se utover Tyrifjorden. I lysningen, langs sirkelen og inne i deler av den er det lagt skiferheller. Inne i lysningen er det anlagt jord som er beplantet med utvalgte planter som tiltrekker seg sommerfugler. Fra de høye furutrærne rundt lysningen henger en stålring 1,5 m over bakken hvor navn og alder på de som ble drept på Utøya 22.juli er stanset ut. Navnene i den opphengte metallsirkelen lar lyset falle gjennom metallet og kan leses når man går rundt ringen. Ingen navn kommer først eller sist.

Minnestedet er et verdig, rolig og varig sted for tilhørighet og ettertanke. Mens de nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Oslo skal ha en offentlig funksjon, er minnestedet på Utøya de berørtes eget, mer private sted.

Stedet er skapt etter en svært åpen og inkluderende prosess hvor tankene til de direkte berørte av hendelsene 22. juli har vært avgjørende for valg av utforming og plassering.

Det er et vakkert sted for å minnes.

Minnestedet er utarbeidet av 3RW arkitekter i samarbeid med økolog Christian Mong og forsker Joseph Chipperfield.