topillustration_01

Om oss

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden. Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya driftes selvstendig - uten statlig støtte - og er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap.

Besøke Utøya

Berørte av 22. juli er hjertelig velkomne til å besøke Utøya året rundt. Det er bare å ta kontakt med Ann Helen Løvstad (annhelen@utoya.no) for å avtale båttransport og annet praktisk.

For ikke-berørte arrangeres åpne dager på uregelmessige tidspunkt gjennom året. Informasjon om dette legges ut her på nettsidene våre, under aktuelt. 

Visit Utøya

There are no regular ferry transportation to Utøya. Information about days open to the public are being posted here on our websites

Daglig ledelse

Daglig leder Jørgen Watne Frydnes

Jørgen er fra Bergen, er utdannet statsviter og har en mastergrad i internasjonal politikk. Han har tidligere arbeidet 8 år i Leger Uten Grenser, etterfulgt av fire år som økonomiansvarlig i organisasjonens styre. Han sitter også i styret til Den Norske Helsingforskomité. Jørgen har ledet prosessen og arbeidet med å gjenreise Utøya etter terrorangrepet i 2011. I dag er han vår daglige leder. 

Telefon: 953 00 919 / E-post: jorgen@utoya.no

Arrangementsansvarlig Ann Helen Løvstad

Ann Helen er fra Hønefoss, hun har tidligere drevet egen kafé og de siste 8 årene har hun jobbet og vært en del av ledergruppen på Sundvolden Hotel. Ann Helen er veldig opptatt av planlegging og detaljer, så her hos oss på Utøya er hun arrangementsansvarlig, og sørger for at arrangementet ditt gjennomføres på en god måte. 

Telefon: 932 01 539 / E-post: annhelen@utoya.no


Driftsleder Jon Olsen

Jon har mange års erfaring fra Utøya og kjenner øya ut og inn. Jon er Utøyas driftsleder. 

Telefon: 959 83 307 / E-post: jon@utoya.no
 

Markedsansvarlig Paul Patrick Børhaug

Paul Patrick jobber med innholdsproduksjon, markedsføring og kommunikasjon hos oss. Han har bred erfaring fra norsk organisasjonsliv og er utdannet samfunnsviter med en bachelorgrad i Utviklingsstudier fra OsloMet og en mastergrad i Afrikastudier fra School of Oriental and African studies. Paul er også øyas geitebonde.

Telefon: 926 49 598 / E-post: Paul@utoya.no

 

 

Styret

Styreleder Tord Dale

Tord Dale er daglig leder i klynge og næringsorganisasjonen Maritimt Forum. Han er utdannet sykepleier og har en master i management fra BI. Tidligere har Tord blant annet vært politisk rådgiver i helse- og omsorgdepartementet, fiskeri og kystdepartementet og barne og likestillingsdepartementet. Han har også vært sentralstyremedlem i AUF og har 10 år bak seg på Utøya, blant annet med ansvar for nattkafeen på AUF sommerleire. 

Tlf: 40 45 14 14
 

Martin Henriksen

Martin er fra Harstad, og tidligere leder i AUF 2006 – 2010 og var styreleder i Utøya AS fra 2010 – 2012. Han er stortingsrepresentant og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Solveig Torsvik

Solveig er fra Lørenskog, er tidligere generalsekretær i AUF (1981-1985) og har dermed vært både leirdeltaker og ansvarlig for Utøya i en årrekke. Hun har hatt mange partiverv lokalt som sentralt, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget, og som rådgiver og statssekretær. Nå jobber hun for Arbeiderpartiets Stortingsgruppe.

Wegard Harsvik

Wegard er i dag rådgiver for LO-leder Gerd Kristiansen. Han har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, som stortingsrepresentant og som leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet.

Liv Tørres

Liv er direktør for Nobels Fredssenter. Hun har bakgrunn blant annet som forsker og forskningssjef på Forskningsstiftelsen Fafo, som utenlandssjef og generalsekretær i Norsk Folkehjelp og som politisk rådgiver for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Arbeiderpartiet. Hun har bodd mange år i Sør Afrika og er kjent som kapasitet på en rekke internasjonale spørsmål, utenrikspolitikk og bistandspolitikk. Hun har et tett forhold til Utøya fra sine år i Norsk Folkehjelp og gjennom en rekke besøk hos AUF. 

Marianne Wilhelmsen

Marianne er tromsøværing, utdannet kaospilot og har en master i strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud. Hun har jobbet med valgkamp i AUF og i Arbeiderpartiet ved flere anledninger, og jobbet også et år som politisk rådgiver med ansvaret for oppfølgingen etter 22.07.11. Hun er tidligere generalsekretær i AUF og jobber nå som rådgiver i kommunikasjonshuset Dinamo.

Harald Jacobsen

Harald er senior kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken, med ansvar for bærekraft og samfunnsansvar. Han har tidligere jobbet syv år som finanspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og har bakgrunn fra AUF i Nordland. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole.