topillustration_03

Thorvald Stoltenberg-seminaret 2020

Hva er Thorvald Stoltenberg-seminaret?

Tidligere forsvarsminister, utenriksminister og diplomat Thorvald Stoltenberg var en pioner for norsk fredsdiplomati som verdsatte dialog, eksemplifisert av hans «kjøkkenmøter», hvor han inviterte statsledere og utenriksministre hjem for å nyte en kopp kaffe, slappe av og ta en prat ved kjøkkenbordet.

Thorvald Stoltenberg døde i juli 2018. I hans minne, og for å hedre sin sterke tro på at kunnskap og toleranse kunne overvinne fremmedfrykt og hat, er Thorvald Stoltenberg-seminaret på Utøya en årlig internasjonal møteplass for unge mennesker engasjert i demokrati og menneskerettigheter. Vanligvis inviteres deltakere fra hele verden, men grunnet Covid-19 pandemien invitierer vi deltakere bosatt i Norge i år.
 

Om seminaret

Målet med Thorvald Stoltenberg-seminaret i 2020 er å støtte og fremme pågående tiltak i Europa for å fremme sameksistens, tillit og dialog mellom unge mennesker i mangfoldige samfunn under covid-19 pandemien.

Gjennom  årets  seminar, vil deltakerne

 • utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til mangfold  og likeverd i kjølvanntet av  covid-19 pandemien.
 • utforske hvordan det å minnes gjennom liv kan motivere unge mennesker til å bidra til å bygge åpne og inkluderende samfunn.
 • bli introdusert for  konkrete verktøy som kan brukes på digitale eller fysiske arenaer for å fremme mangfold og likeverd.
 • Utforske muligheter for samarbeid og nettverksbygging etter seminaret.

Seminaret på Utøya varer i  3 dager (18.–20. november), og bringer sammen deltakere som bor i Norge, utvalgt gjennom en åpen søknadsprosess. Det fasiliteres av  erfarne trenere med  bred erfaring i utdanning for menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap og interkulturell forståelse.

Seminaret er for unge mennesker  som:

 • er bosatt i Norge,  i ett av følgende fylker:  Oslo,  Viken,  Innlandet eller Vestfold-Telemark
 • er involvert i aktiviteter som fremmer mangfold og interkulturell forståelse
 • ønsker å utvikle sin kompetanse gjennom arbeid med praktiske læringsverktøy og gjennom erfaringsutveksling med andre unge mennesker i Norge og Europa.
 • forplikter seg til å organisere aktiviteter for å engasjere andre i interkulturell dialog i etterkant av seminaret.

I løpet av seminaret vil unge mennesker som bor andre steder i Europa delta og bidra gjennom digitale plattformer. Deltakerne på Utøya og de digitale deltakerne vil jobbe i grupper, satt sammen basert på interesseområde.

 

 

Utøya søker Demokrativaktmester - Leder for Hegnhuset

Ledig stilling som Demokrativaktmester - Leder for Hegnhuset. SØK PÅ STILLINGEN HER

Læringssenteret vårt, Hegnhuset, er betegnet som et av verdens viktigste nye bygg, og kåret til et av de fremste internasjonale læringsbyggene.

Demokrativerkstedet i Hegnhuset er et sted der både norsk og internasjonal ungdom møtes for å utveksle idéer, tanker og synspunkter og få verktøyene man trenger for å møte demokratiske trusler - som ekstremisme, intoleranse og diskriminering.

Demokrativerksted på Utøya er et tilbud der ungdom lærer om 22.juli for å minnes, men også for å engasjere seg og bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag.

Vår nærmeste samarbeidspartner for demokrativerkstedene er Det Europeiske Wergelandsenteret.

Med økt etterspørsel, flere oppgaver og et strategisk mål om å nå ut til nye grupper engasjerte ungdommer, ser vi nå etter en ny leder for Hegnhuset - en demokrativaktmester til læringssenteret på Utøya. Vi søker etter en person med høy kompetanse og stor kapasitet, og som ønsker å utvikle demokrativerkstedene på Utøya både faglig og strategisk.

Arbeidsoppgaver:
 
 • Videreutvikle demokrativerkstedene i henhold til Utøyas målsetninger og identitet
 • Jobbe tett med teamet på Utøya og bidra med gjennomføringen av en rekke ulike arrangementer gjennom hele året
 • Ha det overordnede ansvaret for 22. juli-relaterte saker, inkludert være kontaktperson for berørte av 22. juli
 • Være ansvarlig for formidling av muntlig og skriftlig formidling av øyens historie
 • Mediehåndtering
 • Bygge nye og videreutvikle eksisterende samarbeid med ulike aktører på feltet, både nasjonalt og internasjonalt
 • Lede diverse større og mindre prosjekter

Det må påregnes en del arbeid i helger og kvelder, og noe reisevirksomhet.


Egenskaper:

Vi ser etter deg som er samlende, inkluderende og som er engasjert i samfunnet rundt deg. Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker. En som tar initiativ, får ting til å skje, og tar lederansvar for å oppnå gode resultater. Arbeidsoppgavene krever at du er strukturert og selvstendig. Du må være sterk i både muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk, og svært god formidlingsevne er avgjørende.

Du bør ha erfaring med strategisk og målrettet arbeid, samt kunne vise til gode resultater for prosjektledelse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr:
 
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et spennende arbeidsmiljø med gode faglige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • En arbeidsplass med en lang historie og et sted som har en enorm betydning for mange
 • Kontorplass på Utøya, men med mulighet for utstrakt bruk av hjemmekontor


Søknadsfrist: 26. oktober 2020
Arbeidsgiver: Utøya AS
Tiltredelse: Ønskelig med oppstart Høst/Vinter 2020

Om oss

Utøya er en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Vi er en liten organisasjon med seks ansatte, organisert gjennom et non-profit aksjeselskap, som drifter og forvalter Utøyas historie, identitet og fremtid. Vi tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

SØK PÅ STILLINGEN HER

Gavekort

Ønsker du å gi en gave med mening? En donasjon til Utøyas arbeid er å støtte kampen mot ekstremisme, intoleranse og rasisme. En gave til Utøya kan være en fin gave til en kollega, en venn eller et familiemedlem.

Et bidrag til Utøya kan du gi ved å Vippse til 530151.

Så kan du printe ut arket nedenfor og gi en donasjon til Utøya som gave.

 

 

Utøya i media

Her kan du lese de siste sakene som har blitt publisert om Utøya:

Den beste hevnen er å leve godt - Tidsskriftet Fri Tanke

https://fritanke.no/kommentar/den-beste-hevnen-er-a-leve-godt/19.11332

 

Geitekillinger født på kjærlighetsstien - Nationen
https://www.nationen.no/nyhet/geitekillinger-fodt-pa-utoya/

 

Kan man være turist på Utøya? - NRK
https://www.nrk.no/kultur/xl/turist-pa-utoya-1.14752623

 

Fransk terrorminne-komité på Utøya for å lære - Aftenposten
https://www.aftenposten.no/verden/i/GG88L4/kjaerlighetsstien-paa-utoeya-viser-vei-naa-kommer-andre-lands-terrorofre-til-norge-for-aa-laere

 

Bærumsskole og Al Noor Islamic Center på Utøya-besøk – NRK Østafjells
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/201910/DKTE98101419/avspiller#t=2m1s

 

Hvordan gjenreise en ungdomsorganisasjon etter et terrorangrep? - Morgenbladet
https://morgenbladet.no/aktuelt/2019/07/dyr-var-din-drom-om-freden

 

Teju Cole reiste til Utøya for å forstå Norge - Aftenposten
https://www.aftenposten.no/kultur/i/Mg8xeB/forfatter-teju-cole-reiste-til-utoeya-for-aa-forstaa-norge?spid_rel=2

 

Hegnhuset Topp ti nye bygg – The Guardian
https://www.nrk.no/buskerud/utoya-bygg-pa-topp-10-i-the-guardian-1.13267510

 

De overlevde Utøya - nå lever de med drapstrusler - Aftenposten
https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/Eon852/de-overlevde-utoeya-naa-lever-de-med-drapstrusler

 

Thorvald Stoltenberg - seminaret 2019

 

De fleste har nok en formening om at konfliktskye personer er ubrukelige som ledere. Men jeg sier: Treffer du et menneske som prøver å gå utenom konfliktene for å løse problemene, så spar på han eller henne, for vi trenger dem, de er ikke så mange

                                                                                                                           - Thorvald Stoltenberg

Tidligere forsvarsminister, utenriksminister og diplomat, Thorvald Stoltenberg, var en pioner for norsk fredsdiplomati og la stor verdi i dialog, gjerne eksemplifisert gjennom uformelle «kjøkkenmøter» hvor han inviterte statsledere og utenriksministere hjem for en kopp kaffe og en rolig samtale ved kjøkkenbordet.

Thorvald Stoltenberg gikk bort i juli 2018. I hans minne, og for å hedre hans overbevisning om at kunnskap og toleranse kan overvinne fremmedfrykt og hat, vil Thorvald Stoltenberg-seminaret på Utøya arrangeres for første gang 12-17 juni i år. Utøya har en lang historie med ungdomsdeltakelse og internasjonal solidaritet, og på sikt vil seminaret bli en årlig internasjonal møteplass for unge mennesker som engasjerer seg for demokrati og menneskerettigheter.

Utøya som internasjonal møteplass

22. juli 2011 drepte en norsk høyreekstremist 69 mennesker på Utøya, de fleste av dem unge mennesker som deltok på AUFs sommerleir. Terroristen hevdet at mennesker med ulik kulturell bakgrunn ikke kan leve sammen og fremmet konspirasjonsteorien om at Europa gradvis tas over av den arabiske verden.

Siden 22. juli 2011 har Utøya blitt bygget opp som et minne – og læringssenter som balanserer behovet for å minnes og for å skape nytt liv med ønsket om læring og engasjement for et mer demokratisk samfunn. I dag er Utøya et sted for å møtes, lære, utveksle erfaringer, diskutere, være enig og uenig.

Utøya bærer et sterkt vitnesbyrd om at verdier som toleranse, likeverd og mangfold ikke kan tas for gitt, men må fremmes og praktiseres av oss alle, hver dag. For at dette skal skje, trenger vi flere steder å møtes, ikke færre. Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya har som målsetting å utvikle Utøya som en internasjonal møteplass for unge mennesker og Thorvald Stoltenberg-seminaret er et ledd i dette.

22. juli 2011 er ikke det eneste eksempelet på voldelige angrep og terrorisme i dagens Europa. Anti-demokratiske holdninger og handlinger vokser, og voldelige protester, hatytringer og hatkriminalitet mot innvandrere, flyktninger og minoriteter er utbredt i mange land. Polarisering og mistillit til demokratiske institusjoner og mellom mennesker over og innenfor landegrenser virker å være i vekst. Samtidig skjer det mye positivt blant unge mennesker, i organisasjonslivet, i lokalsamfunn. Thorvald Stoltenberg-seminaret vil løfte fram disse gode eksemplene og støtte positive initiativer for å motvirke angrep på demokratiske verdier og institusjoner. Utøyas nære historie og utvikling til et minne- og læringssenter for unge mennesker gjør øya til et spesielt sted for slike samlinger.

Om seminaret

Målet med seminaret er å støtte initiativer for å fremme sameksistens, tillit og dialog blant unge mennesker i kulturelt mangfoldige samfunn. Over 4 dager vil rundt 40 unge mennesker fra ulike deler av Europa

·       utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer som oppstår i kulturelt sammensatte samfunn som påvirkes av migrasjon eller har nasjonale minoriteter

·       utforske hvordan stereotypier, fordommer og diskriminering fungerer, for å finne gode måter å takle dette gjennom aktiv deltakelse

·       bli introdusert for konkrete verktøy for å fremme ytringsfrihet og legge til rette for dialog som middel mot konflikt

Seminaret arrangeres fra 12-17. juni 2019 og rekruttering av deltakere vil skje gjennom en åpen søknadsprosess. Seminaret ledes av internasjonale eksperter med lang erfaring med ungdom, menneskerettigheter og demokratilæring. Deltakere vil være ungdomsledere som

·       er involvert i aktiviteter som fremmer dialog og interkulturell forståelse

·       ønsker å utvikle kompetanse, dele erfaringer og jobbe med konkrete verktøy

·       forplikter seg til å arrangere aktiviteter for å engasjere andre i dialog og diskusjon etter deltakelse på seminaret

Det gleder oss at det har vært en vanvittig stor entusiasme og interesse for samlingen. Vi har mottatt over 600 søknader fra 54 forskjellige land for de vel 40 plassene til årets samling!

Vi ser virkelig frem til samlingen i juni, der 40 unge mennesker fra ulike deler av Europa vil utveksle erfaringer, og diskutere utfordringer og muligheter i våre sammensatte samfunn.

Demokratilæring på Utøya

I løpet av 2018 har Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret, Utøya AS sammen tilrettelagt for at skoleelever skal få lære om 22. juli og hva de, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og skape demokratiet vårt. Sammen med Raftostiftelsen har vi arrangert 5 tre-dagers samlinger med «Demokratilæring på Utøya» for elever og lærere i 9. og 10. trinn fra skoler i hele Norge. I løpet av året har totalt har 38 skoler, med 1 lærer og 3-5 elever, fra 26 forskjellige tettsteder og byer deltatt på disse tre-dagers samlingene. I etterkant av samlingene har elevene videreformidlet det de har lært gjennom presentasjoner, bilder, video og ved å gjennomføre øvelser med sine medelever. Noen har også gjennomført aktiviteter med lærere og foreldre, på andre skoler i sitt nærområde og blitt intervjuet av lokalmedia. Til sammen har omtrent 6500 personer deltatt i elevstyrte aktiviteter i løpet av 2018! Med styrket støtte til programmet i statsbudsjettet gleder vi oss til å ta fatt på 2019 med enda mer aktivitet. I løpet av 2019 vil vi arrangere ti tre-dagers samlinger, og skoler som ønsker å delta kan allerede nå melde seg på via våre nettsider. 

Vi har også tatt imot over 500 elever på dagsbesøk på Utøya i løpet av 2018. Også i 2019 vil vi gi skoleklasser muligheten til å komme til Utøya for å lære om årsakene og konsekvensene av terrorangrepene 22. juli og om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å ta vare på demokratiet vårt. Les mer og meld på din skole klasse her.

På kartet under finner du skolen fra Norge som har deltatt i 2018 eller som skal delta i 2019. 

 

Påmelding åpnet: dagsbesøk for ungdomskoler og videregående

 

Hva: Dagsbesøk på Utøya for skoleklasser. Elevene lærer om 22. juli 2011, om hvorfor Utøya var et mål for terroren og får reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne demokratiet mot hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme.  

Hvem: Skoleklasser fra ungdomsskole og videregående skole (maks 90 elever på hvert besøk) 

Hva det koster: Undervisningsopplegget på Utøya er gratis, men de besøkende må selv dekke og arrangere transport til/fra Utøykaia. Båt over til øya ordnes av arrangørene. Matpakke kan nytes på stedet, eller så kan lunsj bestilles i forkant. 

Kommende dagsbesøk

Våren 2019

11. mars

25. mars

1. april

8. april

Hvordan: Et dagsbesøk på Utøya varer i 4 timer, og inkluderer omvisning på øya og eget undervisningsopplegg. Ved å besøke den historiske utstillingen i Arbeidsmiljølåven lærer elevene om Utøyas historie og prosessen med å «ta Utøya tilbake» etter 22. Juli 2011, i utstillingen i Hegnhuset lærer de om hendelsesforløpet 22. juli, og på minnestedet gis det rom for å minnes og for ettertanke. Gjennom deltakende undervisning får elevene mulighet til å reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i møte med aktuelle utfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme.  

Hvorfor: Utøya har en lang tradisjon som arena for opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse og mangfold. Samtidig bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor disse verdiene ikke kan tas for gitt. Ved å lære om terrorangrepene 22. juli 2011, får elevene mulighet til å reflektere rundt årsaker og konsekvenser av terror og styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap.    

Resultat: De overordnede målsetningene med dagsbesøkene er at elevene skal lære om terrorangrepene 22. juli, reflektere rundt årsaker og konsekvenser av terror, og at deres demokratiske kompetanse, holdninger og ferdigheter styrkes. 

Organisert av: Det europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. Juli-senteret.  

Finansiert av: Kunnskapsdepartementet 

Ytterligere informasjon og påmelding

Påmeldingsskjema finner du her

Anbefalt lesning: http://22julisenteret.no/undervisning/til-laereren/

Thorvald Stoltenbergs minnegave - Demokratilæring for ungdom på Utøya


Thorvald Stoltenberg trodde sterkt på at kunnskap og toleranse vil overvinne fremmedfrykt og hat.  I hele sitt yrkesliv jobbet han for for demokrati og for toleranse.

I samarbeid med familien Stoltenberg er det derfor tatt initiativ til en innsamling til minne om Thorvald, der midlene vil gå til demokratiprosjekter på Utøya for ungdom.

Utøya bærer etter 22. juli 2011 et sterkt vitnesbyrd om hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, men må forsvares og skapes hver dag. Øya er et sted for læring. Her lærer ungdom om det som skjedde den mørke dagen i 2011 og om viktigheten av kampen mot ekstremisme og fremmedfrykt.

Demokratiprosjektene på Utøya er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya AS. Undervisningen legger vekt på aktiv deltakelse hvor elever sammen utforsker og diskuterer demokratiske spørsmål og dilemmaer. Kritisk tenkning, kildekritikk, selvrefleksjon, konfliktløsning og toleranse står sentralt i demokratilæring.

En gave til minne om Thorvald Stoltenberg for å styrke unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier, mottas med stor takknemlighet og kjærlighet.

Les mer om prosjektene her


Thorvald Stoltenberg på Utøya i 1989.

Demokratilæring på UtøyaPÅMELDING

Hva: 3-dagers samlinger på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

Hvem: Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Hver skole deltar med tre elever og én lærer.

Hva det koster: Demokratilæring på Utøya er gratis. Reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Hvordan: Elever tilbringer tre dager på Utøya, for å lære om 22. juli 2011, samtidig som de diskuterer og samarbeider om temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. Etter samlingen skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Lærerne får et eget tilpasset program parallelt med elevene.

Hvorfor:  Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil Demokratilæring på Utøya bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom.

Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 «Fremtidens skole». St.meld. 28 (2015-2016) «Fag – fordypning – forståelse» forsterker det ytterligere ved at demokratisk medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag.

Resultat: Elevene vil styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap i lys av aktuelle demokratiutfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme. De vil lære om, for og gjennom menneskerettigheter og demokrati, som innebærer en deltakende undervisning. Elevene vil videre få trening i å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre elever.

Utvelgelse: Skoler søker om å delta. Utvelgelse baseres på motivasjonstekst, geografi og tidligere deltakelse.

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya AS og 22.juli-senteret i samarbeid med Raftostiftelsen.

Finansiert av: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Kommende samlinger:

11-13. september

18-20. september

16-18. oktober

23. -25. oktober

PÅMELDING

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

 

Vinter på Utøya

Utøya - et symbol og en arena for å bekjempe hat og intoleranse

 

Utøya er i dag et internasjonalt symbol og arena for å bekjempe hat og intoleranse. Unge mennesker fra hele verden kommer til den lille øyen vår i Tyrifjorden for å jobbe sammen for et bedre samfunn. Les mer om dette arbeidet som foregår i samarbeid med det Europeiske Wergelandsenteret og Europarådet: https://readymag.com/915113

Velkommen til Utøya, Ann Helen!

 

Med mange tusen besøkende hvert år - på både sommerleire, profesjonelle kurs og konferanser, undervisning og minnemarkeringer - så er aktiviteten på Utøya nå rett og slett for stor for bare to ansatte. Og flott er det. Derfor har vi nå gleden av å ønske Ann Helen Løvstad velkommen til oss på Utøya! Ann Helen er fra Hønefoss, hun har tidligere drevet egen kafé og de siste 8 årene har hun jobbet og vært en del av ledergruppen på Sundvolden Hotel. På Sundvolden var hun også ansvarlig da de stilte så fantastisk opp den mørke fredagen i 2011. Ann Helen er veldig opptatt av planlegging og detaljer, så her hos oss på Utøya er hun arrangementsansvarlig. 

Utøya Training Course on Counter and Alternative Narratives to Hate Speech

Ungdomsledere, ungdomsarbeidere og formidlere fra 15 europeiske land samles hos oss for delta på kurs om motnarrativer og alternative narrativer til hatytringer. I fem dager vil deltakerne diskutere og jobbe sammen om hvordan unge mennesker kan bruke menneskerettigheter og språkets makt til å svare hatytringer i Europa i dag. Samlingen arrangeres av Utøya, det Europeiske Wergelandsenteret og Europarådet, finansiert av EØS-midler. 

FNSU-konferanse: hvordan bekjempe politisk ekstremisme

Denne helgen har AUF og FNSU organisert konferanse på Utøya. Et titalls deltagere fra både Norden og Baltikum har diskutert hvordan bekjempe politisk ekstremisme.

London Museum of Design anerkjenner Hegnhuset

London Museum of Design har nå offentliggjort de nominerte for deres Beazley Designs of the Year, museets anerkjente pris for fremragende design fra hele verden det siste året. Vi er svært stolte over at Hegnhuset på Utøya er blant de nominerte!

Fra 18. oktober vil Hegnhuset og de andre nominerte bli presentert i museets primærutstilling denne høsten. Med museets over 650.000 årlige besøkende er det nå svært mange som fremover vil få innsikt i historiene, prosessen bak og arkitekturen til Hegnhuset.

Veien tilbake til Utøya

”Hva skjer når man blitt slått ned? Blir man da slått ut? Eller reiser man seg? Utøya reiste seg.”

I denne filmen får dere et innblikk i arbeidet med å gjenreise Utøya etter terroren i 2011. Et arbeid som har handlet om å gjøre det meningsløse meningsfylt, om å tilrettelegge for nytt liv, men alltid med minnene om de vi mistet med oss videre hver eneste dag  ❤️

"Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016"

I juni åpnet Nasjonalmuseet igjen dørene for en begivenhet som bare finner sted hvert femte år, nemlig utstillingen om norsk samtidsarkitektur. «Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011–2016» presenterer den viktigste arkitekturen i Norge de siste fem årene. Blant de 25 utvalgte prosjekter finner man de nye byggene på Utøya. Utstillingen varer frem til 19. november.

Les mer på nettsidene til Nasjonalmuseet.

Besøk av EUs utenrikssjef

 

Tirsdag 13. juni hadde vi besøk av EUs utenrikssjef, italienske Federica Mogherini, her på Utøya. Som tidligere aktivt medlem i AUFs italienske søsterorganisasjon, har hun lenge hatt et sterkt ønske om å få komme til Utøya. Her fikk hun omvisning på øya, høre historiene fra 22. juli og om gjenoppbyggingen av Utøya. Jonas Gahr Støre og Mogherini var begge tydelig på at Utøya nå er et sterkt symbol på fredelig og konsekvent motstandsarbeid mot vold og ekstremisme. Takk for hyggelig besøk og gode ord.

Archmarathon Awards 2017: Hegnhuset, årets utdanningsbygg

 

Hegnhuset på Utøya er i den internasjonale Archmarathon Awards 2017 kåret til årets utdanningsbygg i verden. Juryen hadde på forhånd valgt ut 400 prosjekter fra rundt om hele kloden. Av disse gikk 28 videre til finalerunden. Til slutt vant altså Utøya og Hegnhuset prisen for årets utdanningsbygg 2017.

Konferanse 23. mai: USA and Europe - The Rise of a New Nationalism

Tirsdag 23. mai ønsker Antirasistisk Senter velkommen til en heldagskonferanse her hos oss på Utøya, hvor innledere fra flere land vil gi et bredt bilde av utfordringen fra ytre høyre fløy i USA og Europa.

I flere land er høyrepopulistiske partier med varierende grad av forgreninger inn i høyreekstreme miljøer, på frammarsj. Etter Donald Trumps valgseier i USA kjemper nå Marine le Pen om å bli landets neste president. I Tyskland er høyreradikale AfD i ferd med å etablere seg som en maktfaktor, i Storbritannia bidro Nigel Farage og UKIP sterkt inn mot Brexit, i Østerrike var Frihetspartiet nylig tett på å vinne presidentvalget, og i vårt eget naboland fortsetter Sverigedemokraterna å vokse.

Sju godt kompetente innledere fra USA, Frankrike/Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sverige og Norge vil belyse dagens situasjon og utfordringene vi har foran oss.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Konfirmanter besøkte Utøya

 

Som aller første konfirmantgruppe fikk ungdommer fra Oslo besøke det nye læringssenteret på Utøya. Konfirmantene reiste på dagstur som en del av vinterferiekurset de deltar på i regi av Human-Etisk Forbund.

For konfirmantene, som var 9-10 år gamle da terrorangrepet skjedde, er det rørende å se minnesmerket og høre historiene om menneskene som ble drept, hvorav mange var på deres egen alder. – Å se minnestedet med alle navnene på de som døde, det gjorde stort inntrykk, forteller Kaja Stenberg. Hun husker ikke så mye fra den skjebnesvangre dagen, da hun var på hytta og ble skjermet av foreldrene. Men minnet om at noe forferdelig hadde skjedd sitter sterkt.

Jørgen Watne Frydnes, daglig leder på Utøya, tar imot ungdommene når de kommer i land. Han forteller grundig og pedagogisk om øyas historie og viktige politiske rolle, og hvordan mange norske ungdommer har hatt noen av sitt livs fineste sommere her ute. Og selvfølgelig om hvordan 22. juli 2011 forandret alt. Men nå har Utøya våknet til liv igjen, og foruten å være et sted for engasjement har øya også blitt et sted for å minnes, og ikke minst for å lære og reflektere om demokrati, ytringsfrihet, toleranse og mangfold. Jørgen tar gruppa med rundt på øya, viser dem de forskjellige stedene og forklarer hva som skjedde der. Inne i Hegnhuset får ungdommene gå rundt i deler av kaféhuset som har stått uforandret siden 2011, og hvor kulehull og roser forteller sin tydelige historie. De får også studere en enorm tidslinje over hendelsene, hvor tekstmeldinger mellom foreldre og barn personifiserer uro, redsel, forvirring og fortvilelse. Men også håp og lettelse.

Etter omvisningen får ungdommene se en film hvor overlevende og andre berørte gir sine betraktninger rundt det som skjedde. I læresenteret jobber deretter konfirmantene med oppgaver på hvert sitt nettbrett, oppgaver om netthets, ytringsfrihet og toleranse.

–  Utøya er kjempefin å bruke som læringssted, da det er så mye her som kan knyttes til temaene i konfirmasjonskurset. Her kan ungdommene reflektere rundt demokrati, menneskeverd, ekstremisme, ytringsfrihet og etikk, sier kursleder Linda Rønold Nord. Grunnleggende verdier i livet blir veldig synlige her ute. Spesielt fordi det var ungdommer, som var om lag like gamle som konfirmantene, som var her fordi de ville forandre verden. Det tror jeg er ganske sterkt for konfirmantene når det synker inn.

Les mer om konfirmantenes besøk på Utøya her.

 

The Economist: How to teach citizenship in schools

The Economist skriver om viktigheten av å lære demokratiske verdier og ferdigheter i skolen. I sin artikkel viser de også til demokratilæringsprosjektene som foregår på Utøya:

A new programme, “Learning Democracy at Utøya”, has turned the Norwegian island where 69 people were killed by a far-right terrorist in 2011 into an education centre. Over three days pupils learn about the attack, as well as challenges to democratic values and how to respond to them. Much of the programme is interactive, prompting students to reflect on their values and argue their position. They then develop lessons to share with their peers back at school. Participants say it is an emotional experience: most of the victims were teenagers. In the words of Marianne Støle-Nilsen, a teacher in Bergen who took four of her pupils to the island, it is a place “where you don’t have to explain why teaching democracy and continuing to fight for it is important”.

Les hele artikkelen her.

Demokrativaktmesteren

 

- Min jobb er å gjøre dette stedet så meningsfylt som mulig i årene framover, for tusenvis av AUF-ere og andre ungdommer rundt omkring i landet. Det tar ikke mange minutter sammen med engasjert ungdom før det du måte ha mistet av energi og livsglede etter å ha vært i kafébygget, kommer tilbake, forteller Utøyas daglige leder, Jørgen Watne Frydnes, som oppsummerer høsten med det nye Hegnhuset og demokratiopplæring av ungdom.

Les hele intervjuet i Agenda Magasin: 

http://agendamagasin.no/intervjuer/demokrativaktmesteren/

The Guardian: - Hegnhuset er et av verdens mest betydningsfulle nye bygg

 

Oliver Wainwright er arkitektur- og designkritiker i The Guardian. I årets topp ti liste over nye betydningsfulle bygninger i verden med arkitektoniske særpreg, har Wainwright plukket ut Hegnhuset på Utøya. Andre bygg på lista er blant annet Bacton Estate i London, the Palestinian Museum på Vestbredden, Hamburg Elbphilharmonie i Hamburg og 432 Park Avenue i New York.

Det er en stor anerkjennelse å havne på topp ti hos selveste The Guardian, noe vi på Utøya selvsagt er svært stolt av. Hegnhuset er et bygg som er viktig for hele samfunnet, et symbol på demokrati. Denne utmerkelsen er en anerkjennelse av arbeidet med å gjøre Utøya til et sted for både engasjement og læring, men også sted for å minnes.

Les hele nettsaken her: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/05/top-10-buildings-of-2016-oliver-wainwright

Stor pågang til Utøya

– Vi har hatt jevnt besøk i hele år, kanskje spesielt i etterkant av femårsmarkeringen og åpningen av Hegnhuset, læringssenteret her ute. Vi har hatt mange besøkende, men også mange grupper som er her i forbindelse med ulike arrangementer, og som ønsker å bruke Utøya som en arena som å lære mer om det som skjedde, sier daglig leder på Utøya, Jørgen W. Frydnes, til NRK.

– Alle har et forhold til Utøya og vil se øya. Det er jo litt av historiens ansvar også, sier Knut Roger Andersen fra Delta, den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Han har med seg en gruppe med internasjonale fagforeningsledere til Utøya, mens Delta har kongress på Sundvolden hotell.

– Det kampen for fagbevegelsen dreier seg om rundt omkring i verden nå er jo kampen for frihet og fred og bekjempe rasisme, intoleranse, hat og ulikhet. Alle de verdiene ble utfordret 22. juli, sier Andersen og legger til:

– Sannsynligheten er til stede for at noe slikt kan skje igjen. Derfor er det viktig at fagbevegelsen i alle land er opptatt av å vite hva som skjedde her.

– Jeg er glad for at jeg fikk lov til å besøke øya. Det er veldig merkelig å oppleve det i virkeligheten. Og det er balansen mellom når man er turist med kamera, og når man viser respekt. Jeg synes de har vært flinke til det her, sier presidenten i fagforeningen HK-Kommunal i Danmark, Bodil Otto.

Les hele saken fra NRK her: https://www.nrk.no/buskerud/stor-pagang-til-utoya-1.13253423

Solidaritetskonferansen 2016

I september avholdt Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom sitt største årlige arrangement, Solidaritetskonferansen, og hadde valgt Utøya som sted for samlingen. Det var rekord i antall påmeldte og rekordstort besøk fra organisasjonens samarbeidsorganisasjoner.

Ida Spjelkavik, rådgiver i Norsk Folkehjelp, var ansvarlig for arrangementet og var strålende fornøyd med gjennomføringen. – Det å arrangere Solidaritetskonferansen på Utøya ga en stor merverdi for oss. Det føles riktig å få være med å ta Utøya tilbake med politisk aktivitet. For meg var det også flott å se hvordan dagens Utøya fungerer. Det må faktisk oppleves for å forstås! Våre deltakere var innom viktige steder som utstillinga på Låven, Hegnhuset og minnestedet. De forholdte seg med andre ord til fortiden med verdighet, men så samtidig fremover gjennom å være politisk aktive på Solidaritetskonferansen, sier hun.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har allerede booket Utøya til andre helga i september 2017, og satser på at den blir en tradisjon at Solidaritetskonferansen holdes der.

- De nye byggene på Utøya fungerte veldig godt som konferansested, med proft og oppdatert utstyr. Det var supert å ha så mange ulike rom og saler tilgjengelig. Bokbad i biblioteket på Utøya var en helt spesiell opplevelse! Biblioteket har plass til mange, men føles likevel varmt og koselig. Flere av innlederne på Solidaritetskonferansen takket ja til å holde innledning nettopp fordi det var på Utøya. Vi gleder oss allerede til neste år, avslutter Ida.

Engaged youth at Utøya

What engages you and what current issues are most important for you, Norway and the world? Norwegian 9th and 10th graders make their voices heard at Learning Democracy at Utøya.

“Climate change! I don’t want the earth to be destroyed”. 

“Bullying. It is happening all over the world”

“Access to education. Many places people don’t go to school because they can’t afford it or are not allowed to”.

24 Norwegian students are gathered at Utøya, where 69 young people lost their lives and many more were wounded by a terrorist attack July 22, 2011. This makes Utøya a special place for young people to reflect on what democracy means to them, what challenges our democracies face and how young people can promote democratic values and practice. This fall, the European Wergeland Centre (EWC) has organized two seminars for Norwegian youth at the island. We joined the second group and their discussions on what issues engages and what topics are most important for our societies.

“Equality and feminism. In all countries women are treated unfairly. 1 out of 5 girls are raped. If we talk about these things, I think things will get better”, Josefine writes on a yellow note she later places on the wall in Hegnhuset, the new learning centre at the island. All the participants write similar notes about issues that concern them, leaving them behind on the island for other visitors to reflect upon.

The roof of the learning centre, is held up by 69 columns, symbolizing the total number of victims who lost their lives. It is a place to discuss the values the terrorist attacked five years ago. While the students discuss, their teachers are gathered in another room. There they are given new methods on how to teach controversial issues in the class room, based on Council of Europe manuals like “Living with Controversy – Teaching Controversial Issues through Education for Democratic Citizenship and Human Rights” and “Boomarks – A manual for combating hate speech online through human rights education”.….

“The workshop is created around tools to open up the classroom and creating safe spaces for youth to reflect and discuss democratic issues. Teachers are presented with tools on how to facilitate discussions on controversial issues, hate speech and extremism. Using different exercises from the manuals, teachers reflect on their role in creating a safe environment and as facilitators of dialogue or debate. Some questions explored: Should I make my own views known or not? Should I challenge student’s views by arguing the opposite of them? There are pros and cons to all these positions and the main objective is to build confidence in handling discussions about difficult topics, Ingrid Aspelund, EWC project manager, says.”

The training at Utøya lasts three days, but the experience does not finish when they leave the island. Once back at the schools, the students carry out workshops with their classmates and other fellow students.

“The main objective for youth participating is for them to be confident and inspired to engage their peers in democratic issues. The last day on Utøya students present their plans. Usually they plan to first tell their fellow students what happened 22 July 2011, and also about their own experiences from participating in “Learning Democracy on Utøya”. Usually they plan to follow up by two or three practical exercises, which they have learned during the workshop, to carry out with their fellow students to engage their peers in critical thinking, reflection and democratic dialogue, Aspelund says.”

Ungdomskoleelever fra hele Norge samlet for demokratilæring på Utøya

I løpet av to uker i september er et førtitalls ungdomskoleelever fra hele Norge samlet på Utøya for gjennomføringen av prosjektet "Demokratilæring på Utøya". Skolene som er representert i løpet av denne første av to uker, kommer fra Stryn, Våler, Tromsø, Oslo, Skedsmo, Fredrikstad og Trondheim.

Kurset er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Elevene tilbringer tre dager på Utøya, for å lære om hendelsene 22. juli 2011 og samtidig diskutere og samarbeide om temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. Etter seminaret skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Lærerne får et eget tilpasset program parallelt med elevene.

Kronikk: Hvorfor vi bør lære om 22. juli i skolen

Ana Perona-Fjeldstad, daglig leder Det europeiske Wergelandsenteret
Anne Lene Andersen, faglig ansvarlig 22. juli-senteret
Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder Raftostiftelsen
Jørgen W. Frydnes, daglig leder Utøya


Minnet om terroren på Utøya sitter dypt i de fleste av oss. Vi husker bildene av livredde ungdommer, vi kan kjenne på følelsen av sjokk, vantro og fortvilelse da det hendte. Men det er også på tide å erkjenne at minner må bevares og historien fortelles, særlig for nye generasjoner unge mennesker.

Den yngste som døde på Utøya var 14 år. Dagens 14-åringer var 9 år da terroren skjedde. Om noen år vil norske 14-åringer ikke ha noen egne minner fra 22. juli 2011. Da er det veldig viktig at minnene løftes fram, ikke bare på Utøya, men også i skolen og i samfunnet generelt. «Hvordan vi forholder oss til de vanskelige historiene, sier mye om et samfunns verdier og selvbilde», sier førsteamanuensis Tor Einar Fagerland ved Institutt for historiske studier ved NTNU som har vært sentralt i arbeidet med innholdet i Hegnhuset. I et åpent demokratisk samfunn som Norge må vi våge å diskutere hva og hvordan vi skal huske.

Hvordan kunne det skje? Hvorfor ville han drepe så mange? Hvor var politiet? Ungdom er ikke redde for å spørre. Og de spør, også om Utøya. Dette er grunnleggende for først å begripe hva som skjedde, deretter for å forstå hvordan og hvorfor det kunne skje.

På Utøya og 22. juli-senteret legger vi til rette for det. Utøya har alltid vært et sted for engasjement, solidaritet, debatt, fri meningsutveksling og aktiv deltagelse, kort sagt – demokrati i praksis. Derfor kom terroristen til Utøya. Og derfor kommer nå nye generasjoner unge mennesker, norske og utenlandske, for å møtes, for å minnes, for å diskutere, reflektere, være enige, være uenige, tenke kritisk, tenke stort – og ikke minst: for å lære om, gjennom og for demokrati.

I daværende statsminister Jens Stoltenbergs tale etter 22. juli lovet han at svaret på terroren er mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet. I praksis betyr dette at man må fokusere på sikkerhet, på forebygging – men også på å vedlikeholde og bygge demokrati.

Demokratisk kultur er ikke noe et samfunn får gjennom vedtak i et parlament. Demokrati er en kontinuerlig prosess som må skapes og hegnes om hver dag, det betyr at demokratisk kompetanse må læres, utprøves og trenes.

En særdeles viktig del av forebygging av ekstremisme og radikalisering handler om å bygge demokrati og ikke minst demokratisk kompetanse hos nye generasjoner. På Utøya vil vi arrangere læringsaktiviteter for ungdom, slik at unge mennesker får mulighet til å snakke om hva demokrati betyr for dem, hva utfordrer eller truer demokratiet, og hvordan de selv som medborgere kan fremme demokrati i hverdagen. 

Utøya har vært et sted der samfunnsengasjement har fått utfolde seg, vi ønsker å hedre denne delen av øyens historie ved at ungdom får bli kjent med engasjementet sitt. Det handler ikke om at alle må være enige eller å sette to streker under svaret, men derimot om å anerkjenne at verden er kompleks. Dette er i seg selv å ta avstand til ekstremistisk tankegods, som fremmer forenklede svart-hvitt-verdensbilder.

Ikke alle unge mennesker kan delta på demokratilæring på Utøya. Men samfunnet har en arena der alle unge mennesker deltar, nemlig skolen. Skolens formål er blant annet å utdanne og danne fremtidens demokratiske medborgere. Utdanning for demokratisk medborgerskap er løftet fram som en helt sentral kompetanse i fremtidens skole. 

At ungdom utvikler verktøy for kritisk tenkning, kildekritikk, demokratisk dialog og aksept for uenighet, vil være en god ballast å ha med seg utenfor klasserommet. Det forutsetter at lærere og andre som jobber med ungdom opplever at de har den kompetansen og tryggheten de trenger for å legge til rette for demokratisk dialog og for å formidle en vanskelig historie, slik som terroren 22. juli 2011. Her vil vi bidra, og ønsker derfor skoleelever og lærere velkommen til Hegnhuset og til demokratilæring på Utøya.

Ahmadiyya-muslimene i Norge samlet på Utøya

 

19 - 21. august 2016 ble den 36. nasjonale Ijtema avholdt av Khuddam-ul Ahmadiyya Norge (MKA Norge) på Utøya. 

AMJ (Ahmadiyya muslimene) er en verdensomspennende reformbevegelse innen Islam med titalls millioner troende i mer enn 200 land. Bevegelsen ble grunnlagt i 1889 av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. På grunn av religiøs forfølgelse i Pakistan, ble hovedkontoret  til bevegelsen forflyttet og etablert i London, Storbritannia i 1984. Bevegelsen jobber for interreligiøs dialog, fred i verdenssamfunnet og for å hjelpe menneskeheten. 

MKA Norge har flere ganger tidligere avholdt sommerleire og andre samlinger på Utøya. Deres støtte til gjenreisingen av Utøya har hele veien vært sterk og vi setter stor pris på at de nok en gang legger arrangementene sine hit. 

Under parolen "Et budskap om fred" ble det avholdt en minnemarkering på Utøya lørdag ettermiddag den 20. august. Etter en kort opplesning fra Koranen, holdt samfunnskontakt og medieansvarlig hos MKA, Mahmood Ahmad, en orientering om AMJ Norge. Ordfører i Hole, Per R. Berger, var også tilstede og holdt en sterk tale. Markeringen ble avsluttet med en stille bønn og ett minutts stillhet ved Lysningen, minnestedet på Utøya.

AUFs sommerleir 2016

 

Over tusen ungdommer fra hele landet deltok på AUFs sommerleir på Utøya første uken i august. AUFs tradisjonelle sommerleir på Utøya, var fra torsdag til søndag fylt opp av engasjerte ungdommer fra hele landet. Workshops, debatter, fotballkamper og konserter stod på programmet.

Temaet for årets sommerleir var «Vi bygger landet for framtida». I tillegg til tusen blide og engasjerte ungdommer, fikk vi blant andre besøk av Sveriges statsminister Stefan Löfven, Jonas Gahr Støre, Hadia Tadjik, Trond Giske, Anniken Huitfeldt, Eskil Pedersen, Hans Olav Lahlum, Harald Eia, skuespiller Vilde Falch kjent fra NRK-serien Skam, tidligere LO-leder Yngve Hågensen, samt nåværende NHO-lederen og LO-lederen.

Været var ikke alltid på vår side, men det var en flott sommerleir likevel. Takk for i år, AUF!

Sosialistisk ungdom sommerleir

26. til 31. juli hadde vi besøk av 150 ungdommer fra SU. 6 dager med leirbål, bading, fotball og volleyball, og ikke minst politikk. Tusen takk for besøket!

Minnemarkeringer 22. juli 2016

Regjeringskvartalet

Markeringen starter kl. 09.30, og det vil bli taler ved leder i AUF Mani Hussaini, statsminister Erna Solberg og Regjeringskvartalets representant i Nasjonal støttegruppe etter 22.juli, Tor-Inge Kristoffersen. Det blir kransenedlegging, ett minutts stillhet og et musikalsk innslag. I år vil også navnene på alle de 77 ofrene for angrepene blir lest opp.

Kronprinsparet, representanter fra regjeringen og Arbeiderpartiets-, Støttegruppens- og AUFs ledelse vil være tilstede under markeringen. Seremonien blir overført på NRK1.

Gudstjeneste

Kl. 11.00 vil det være gudstjeneste i Oslo Domkirke hvor blant annet Jens Stoltenberg vil holde en minnetale. Gudstjenesten blir overført på NRK1. Etter gudstjenesten vil kirkerommet være åpent utover dagen for lystenning og stillhet.

Utøya

Besøkende vil kunne ferdes på Utøya slik de selv har behov for, i følgende tidsrom:

Onsdag 20. Juli: kl. 11.00 – 17.00
Torsdag 21. Juli: kl. 11.00 -  17.00
Fredag 22. Juli: kl. 11.00 – 19.00

Båttransport

MS Tyra vil gå i skytteltrafikk mellom Thorbjørn-brygga og Utøya i oppsatte besøkstider. Merk at det er minnemarkering på Utøya kl. 16.00 – 17.00 fredag 22. Juli. Den siste båten til øya før markeringen går kl. 15.45. Den første båten tilbake etter markeringen går cirka kl. 17.00. Den siste båten går kl. 19.00 den 22. juli.

Parkering

All parkering skjer ved Sundvolden hotell, og det går skyttelbusser derfra til båten, og tilbake igjen. Den første skyttelbussen går kl. 11.00 alle tre dager.Det vil kun være mulig å kjøre ned til brygga ved Utøya og parkere der for de med spesielt behov for dette. Vi ber de dette gjelder ta kontakt i forkant med daglig leder for Utøya, Jørgen W. Frydnes ( jorgen@utoya.no ).

Bevertning

Det vil være mulig å få kjøpt kaffe/te, mineralvann og noe å spise på Utøya. NB! Betales kun med kontanter.

Minnemarkering på Utøya 22. juli

16.00: Minnemarkering i bakken

16.45: på kaia

Navneopplesning (først de 69 fra Utøya så de 8 fra Regjeringskvartalet)

Ett minutts stillhet

Kransnedleggelse

Trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth

Alle er velkommen til å legge ned blomster og kranser.

Ca.17.00: Første båt tilbake til landsiden

Informasjon til presse

Arrangementet på Utøya i regi av AUF og Støttegruppen er for de berørte og er ikke åpent for presse. Det dekkes av NTB og samsendes av NRK og TV2, i likhet med tidligere år. Vi åpner heller ikke for intervjuer på landsiden, og ber om at eventuell presse som oppholder seg der viser hensyn til de berørte.

Statsminister Erna Solberg og H.K.H. kronprins Haakon skal overvære minneseremonien på Utøya, og de vil også avlegge et besøk ved Hegnhuset og på minnestedet på øya.

Pressekontakt for Mani Hussaini, AUF: Hermund Kjernli, hermund@auf.no og tlf.: 99 28 69 55

Kontaktperson for den Nasjonale støttegruppen er Beate Vatndal, tlf.: 41 45 02 10, epost stottegruppen@22juli.info.

Demokratilæring på Utøya

Pilotprosjekt

Et pilotprosjekt for demokratilæring for ungdomskoleelever finner sted på Utøya denne uken. Prosjektet har blitt utviklet og gjennomføres av Det Europeiske Wergelandssenteret og Utøya i samarbeid med Raftostiftelsen.

Prosjektets overordnete målsetting er å styrke ungdoms demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter. Økt interkulturell og demokratisk kompetanse hos ungdom er et viktig bidrag i tidlig forebygging av anti-demokratiske holdninger og ekstremisme, og særlig relevant for en av samfunnets viktigste demokratibyggende institusjoner, nemlig skolen. Prosjektet setter ungdom i sentrum og tar dem på alvor som «påvirkere», aktører og rollemodeller.

Høsten 2016 vil prosjektet offisielt starte med deltagelse fra over 30 deltakende fra hele landet.

Prosjektet Demokratilæring på Utøya har fått økonomisk støtte fra Fritt ord og Utdanningsdirektoratet.
Det Europeiske Wergelandssenteret (EWC) ble opprettet av Europarådet og Norge i 2008 for å fremme demokrati og menneskerettigheter gjennom utdanning i Europarådets 47 medlemsland. Senteret holder til i Oslo.

Skoler som ønsker å delta i prosjektet kan henvende seg til EWC for mer informasjon (post@theewc.org)

Jørgen W. Frydnes, 1. jul. 2016

Flere og flere bruker Utøya for sine kurs og konferanser

Det er nå flere og flere organisasjoner som velger å legge sine arrangement hit til Utøya. I samarbeid med Sundvolden Hotell kan vi tilby et helt unikt sted for kurs, møter og konferanser. Våre moderne fasiliteter, lange innholdsrike historie og vakre natur, samt Sundvolden sin fantastiske mat, bidrar til en helt unik opplevelse.

Jørgen W. Frydnes, 1. jul. 2016