topillustration_01

Om oss

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

Besøke Utøya

Berørte av 22. juli er hjertelig velkomne til å besøke Utøya året rundt. Det er bare å ta kontakt med daglig leder Jørgen W. Frydnes for å avtale båttransport og annet praktisk.

For ikke-berørte arrangeres åpne dager på uregelmessige tidspunkt gjennom sommerhalvåret. Informasjon om dette legges ut her på nettsidene våre, under aktuelt. Send oss eventuelt en henvendelse dersom besøk utenom disse tidspunktene er ønskelig.

Daglig ledelse

Daglig leder Jørgen Watne Frydnes

Telefon: 953 00 919
E-post: jorgen@utoya.no
Jørgen er fra Bergen, er utdannet statsviter og har en mastergrad i internasjonal politikk. Han har arbeidet i Leger Uten Grenser i en årrekke og sitter nå i organisasjonens styre hvor han er økonomiansvarlig.

Driftsleder Jon Olsen

Telefon: 959 83 307
E-post: jon@utoya.no
Jon har mange års erfaring fra Utøya og kjenner øya ut og inn. Jon er Utøyas driftsleder.

Styret

Styreleder Jan Christian Vestre

Jan Christian jobber som daglig leder i møbelprodusenten Vestre AS og studerer rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og for statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet. Jan Christian har vært sentralstyremedlem i AUF og leder av Elevorganisasjonen. 

Telefon: 415 45 805
E-post: jan.christian@vestre.com

Martin Henriksen

Martin er fra Harstad, og tidligere leder i AUF 2006 – 2010 og var styreleder i Utøya AS fra 2010 – 2012. Han er stortingsrepresentant og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Solveig Torsvik

Solveig er fra Lørenskog, er tidligere generalsekretær i AUF (1981-1985) og har dermed vært både leirdeltaker og ansvarlig for Utøya i en årrekke. Hun har hatt mange partiverv lokalt som sentralt, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget, og som rådgiver og statssekretær. Nå jobber hun for Arbeiderpartiets Stortingsgruppe.

Marte Gerhardsen

Marte leder Tankesmien Agenda. Hun har jobbet som divisjonsdirektør i DNB og som generalsekretær i CARE. Før det var hun ni år i UD, både som diplomat ved ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og miljøseksjonen. Marte er styremedlem i NOREF (Norsk ressurssenter for fredsbygging) og er medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter. Tidligere har Marte vært styremedlem iCARE International, Flyktninghjelpen, leder for AUF i Oslo, medlem i AUFs sentralstyre og Natur og Ungdoms sentralstyre. Marte er statsviter, med en master i statsvitenskap fra London School of Economics.

Wegard Harsvik

Wegard er i dag rådgiver for LO-leder Gerd Kristiansen. Han har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, som stortingsrepresentant og som leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet.

Sindre Fossum Beyer

Sindre er partner og strategisk rådgiver i Try reklamebyrå. Han har hatt flere verv og stillinger i AUF og Arbeiderpartiet, blant annet informasjonssjef i Arbeiderpartiet. Fra 2009 var han politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg ved statsministerens kontor, i perioder var han også statssekretær. Etter det var han kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Beyer har hatt lokale politiske verv for Arbeiderpartiet i Porsgrunn og Telemark.

Kjetil Tørring

Kjetil er fra Haugesund, bosatt i Oslo. Han jobber i dag i Union Eiendomskapital, og har tidligere jobbet mange år som revisor i Deloitte AS. Han er siviløkonom fra University of Salford, Manchester, samt statsautorisert revisor fra NHH.

Liv Tørres

Liv er direktør for Nobels Fredssenter. Hun har bakgrunn blant annet som forsker og forskningssjef på Forskningsstiftelsen Fafo, som utenlandssjef og generalsekretær i Norsk Folkehjelp og som politisk rådgiver for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Arbeiderpartiet. Hun har bodd mange år i Sør Afrika og er kjent som kapasitet på en rekke internasjonale spørsmål, utenrikspolitikk og bistandspolitikk. Hun har et tett forhold til Utøya fra sine år i Norsk Folkehjelp og gjennom en rekke besøk hos AUF. 

Marianne Wilhelmsen

Marianne er tromsøværing, utdannet kaospilot og har en master i strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud. Hun har jobbet med valgkamp i AUF og i Arbeiderpartiet ved flere anledninger, og jobbet også et år som politisk rådgiver med ansvaret for oppfølgingen etter 22.07.11. Hun er tidligere generalsekretær i AUF og jobber nå som rådgiver i kommunikasjonshuset Dinamo.