topillustration_01

Om oss

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

Besøke Utøya

Berørte av 22. juli er hjertelig velkomne til å besøke Utøya året rundt. Det er bare å ta kontakt med daglig leder Jørgen W. Frydnes for å avtale båttransport og annet praktisk.

For ikke-berørte arrangeres åpne dager på uregelmessige tidspunkt gjennom sommerhalvåret. Informasjon om dette legges ut her på nettsidene våre, under aktuelt. Send oss eventuelt en henvendelse dersom besøk utenom disse tidspunktene er ønskelig.

Daglig ledelse

Daglig leder Jørgen Watne Frydnes

Jørgen er fra Bergen, er utdannet statsviter og har en mastergrad i internasjonal politikk. Han har tidligere arbeidet 8 år i Leger Uten Grenser, etterfulgt av fire år som økonomiansvarlig i organisasjonens styre. Jørgen har ledet prosessen og arbeidet med å gjenreise Utøya etter terrorangrepet i 2011. I dag er han vår daglige leder. 

Telefon: 953 00 919 / E-post: jorgen@utoya.no

Arrangementsansvarlig Anne-Britt Fjellro

Anne-Britt er fra Bergen, hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider og har en bachelorgrad i jus og ledelse. De siste 6 årene har hun jobbet med tilrettelegging av arrangementer på Sundvolden Hotel. Anne-Britt er veldig opptatt av planlegging og detaljer, så her hos oss på Utøya er hun arrangementsansvarlig, og sørger for at arrangementet ditt gjennomføres på en god måte. 

Telefon: 984 43 617 / E-post: annebritt@utoya.no
 

Arrangementsansvarlig Ann Helen Løvstad (i permisjon)

Ann Helen er fra Hønefoss, hun har tidligere drevet egen kafé og de siste 8 årene har hun jobbet og vært en del av ledergruppen på Sundvolden Hotel. Fra og med våren 2018 er Ann Helen hjemme i mammapermisjon.

Telefon: 932 01 539 / E-post: annhelen@utoya.no

Markedsansvarlig Paul Patrick Børhaug

Paul Patrick fra Hvaler har en bachelorgrad i Utviklingsstudier og en mastergrad i Afrikastudier, og har tidligere jobbet som fotojournalist, markedssjef og kommunikasjonsrådgiver. På Utøya jobber Paul Patrick med markedsføring, kommunikasjon og geitehold av våre søte kashmirgeiter.

Telefon: 92649598 / E-post: paul@utoya.no

Driftsleder Jon Olsen

Jon har mange års erfaring fra Utøya og kjenner øya ut og inn. Jon er Utøyas driftsleder. 

Telefon: 959 83 307 / E-post: jon@utoya.no

 

Styret

Styreleder Tord Dale

Tord Dale er daglig leder i klynge og næringsorganisasjonen Maritimt Forum. Han er utdannet sykepleier og har en master i management fra BI. Tidligere har Tord blant annet vært politisk rådgiver i helse- og omsorgdepartementet, fiskeri og kystdepartementet og barne og likestillingsdepartementet. Han har også vært sentralstyremedlem i AUF og har 10 år bak seg på Utøya, blant annet med ansvar for nattkafeen på AUF sommerleire. 

Tlf: 40 45 14 14
 

Martin Henriksen

Martin er fra Harstad, og tidligere leder i AUF 2006 – 2010 og var styreleder i Utøya AS fra 2010 – 2012. Han er stortingsrepresentant og medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Solveig Torsvik

Solveig er fra Lørenskog, er tidligere generalsekretær i AUF (1981-1985) og har dermed vært både leirdeltaker og ansvarlig for Utøya i en årrekke. Hun har hatt mange partiverv lokalt som sentralt, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget, og som rådgiver og statssekretær. Nå jobber hun for Arbeiderpartiets Stortingsgruppe.

Marte Gerhardsen

Marte leder Tankesmien Agenda. Hun har jobbet som divisjonsdirektør i DNB og som generalsekretær i CARE. Før det var hun ni år i UD, både som diplomat ved ambassaden i Jakarta og som rådgiver i FN-avdelingen og miljøseksjonen. Marte er styremedlem i NOREF (Norsk ressurssenter for fredsbygging) og er medlem i Rådet for Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter. Tidligere har Marte vært styremedlem iCARE International, Flyktninghjelpen, leder for AUF i Oslo, medlem i AUFs sentralstyre og Natur og Ungdoms sentralstyre. Marte er statsviter, med en master i statsvitenskap fra London School of Economics.

Wegard Harsvik

Wegard er i dag rådgiver for LO-leder Gerd Kristiansen. Han har lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, politisk rådgiver i Utdanningsdepartementet, som stortingsrepresentant og som leder for samfunnsavdelingen i Fagforbundet.

Sindre Fossum Beyer

Sindre er partner og strategisk rådgiver i Try reklamebyrå. Han har hatt flere verv og stillinger i AUF og Arbeiderpartiet, blant annet informasjonssjef i Arbeiderpartiet. Fra 2009 var han politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg ved statsministerens kontor, i perioder var han også statssekretær. Etter det var han kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Beyer har hatt lokale politiske verv for Arbeiderpartiet i Porsgrunn og Telemark.

Liv Tørres

Liv er direktør for Nobels Fredssenter. Hun har bakgrunn blant annet som forsker og forskningssjef på Forskningsstiftelsen Fafo, som utenlandssjef og generalsekretær i Norsk Folkehjelp og som politisk rådgiver for arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Arbeiderpartiet. Hun har bodd mange år i Sør Afrika og er kjent som kapasitet på en rekke internasjonale spørsmål, utenrikspolitikk og bistandspolitikk. Hun har et tett forhold til Utøya fra sine år i Norsk Folkehjelp og gjennom en rekke besøk hos AUF. 

Marianne Wilhelmsen

Marianne er tromsøværing, utdannet kaospilot og har en master i strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud. Hun har jobbet med valgkamp i AUF og i Arbeiderpartiet ved flere anledninger, og jobbet også et år som politisk rådgiver med ansvaret for oppfølgingen etter 22.07.11. Hun er tidligere generalsekretær i AUF og jobber nå som rådgiver i kommunikasjonshuset Dinamo.

Harald Jacbosen

Harald er senior kommunikasjonsrådgiver i Kommunalbanken, med ansvar for bærekraft og samfunnsansvar. Han har tidligere jobbet syv år som finanspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og har bakgrunn fra AUF i Nordland. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole.